Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 26. september Rashid.Suyumkulov


LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

9.oktoobril 2023 aulas kell 18.00  toimub lastevanemate üldkoosolek

Päevakord:

  1. 2022/2023.õa kokkuvõte ja 2023/2024.õa tegevuste suunad
  2. Hoolekogu töö 2022/2023.õa kokkuvõte, uute liige valimine

KVK

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

9.oktoobril 2023 aulas kell 18.00  toimub lastevanemate üldkoosolek

Päevakord:

  1. 2022/2023.õa kokkuvõte ja 2023/2024.õa tegevuste suunad
  2. Hoolekogu töö 2022/2023.õa kokkuvõte, uute liige valimine

KVK