Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)
3. Sisseastuja isiku tõendav dokument
4. Vanema isiku tõendav dokument
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja digitaalne dokumendifoto
Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Sisseastuja isiku tõendav dokument
3. Vanema isiku tõendav dokument
4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja digitaalne dokumendifoto
Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 

Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)
3. Sisseastuja isiku tõendav dokument
4. Vanema isiku tõendav dokument
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja digitaalne dokumendifoto
Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Sisseastuja isiku tõendav dokument
3. Vanema isiku tõendav dokument
4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja digitaalne dokumendifoto
Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.