Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)
3. Sisseastuja isiku tõendav dokument
4. Vanema isiku tõendav dokument
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja foto 3 x 4
Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Sisseastuja isiku tõendav dokument
3. Vanema isiku tõendav dokument
4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja foto 3 x 4
Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 

Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)
3. Sisseastuja isiku tõendav dokument
4. Vanema isiku tõendav dokument
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja foto 3 x 4
Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus
2. Sisseastuja isiku tõendav dokument
3. Vanema isiku tõendav dokument
4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
6. Sisseastuja foto 3 x 4
Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.