Meie koolist

Õppekava


Kooliõppekava 06.2023

Koolioppekava. 2019.

Kiviõli Vene Kooli ainekavad

Keel ja kirjandus

          Keel ja kirjanduse ainevaldkond

          Eesti keel teise keelena

          Kirjandus

          Vene keel

          Lisa 1. Keeleoskustasemed A1.1_B2.2

Kehaline kasvatus

         Kehaline kasvatus

Kunstiained

         Kunstiainete ainevaldkond

         Kunst

         Muusika

Loodusained

         Loodusainete ainevaldkond

         Bioloogia

         Füüsika

         Geograafia

         Keemia

         Loodusõpetus

Matemaatika

         Matemaatika

Sotsiaalained

         Sotsiaalainete ainevaldkond

         Ajalugu

         Inimesõpetus

         Ühiskonnaõpetus

Tehnoloogia

         Ainekava käsitöö ja kodundus

        Tehnoloogia  ainevaldkond

         Tehnoloodiaõpetus

         Tööõpetus

Voorkeeled

         Voorkeelte ainevaldkond

         Keeleoskustasemed

Valikained

         Infomaatika 2. klass

         Informaatika 9. klass (kuni 04.2023)

         Huvitav matemaatika

         Digioskused LOK

Lihtsustatud ainekavad

         Kunst

         Muusika

         Ajalugu

         Eesti keel teise keelena

         Inimisõpetus

         Vene keel

         Loodusõpetus

         Matemaatika

        Tööõpetus

Kooliõppekava 06.2023

Koolioppekava. 2019.

Kiviõli Vene Kooli ainekavad

Keel ja kirjandus

          Keel ja kirjanduse ainevaldkond

          Eesti keel teise keelena

          Kirjandus

          Vene keel

          Lisa 1. Keeleoskustasemed A1.1_B2.2

Kehaline kasvatus

         Kehaline kasvatus

Kunstiained

         Kunstiainete ainevaldkond

         Kunst

         Muusika

Loodusained

         Loodusainete ainevaldkond

         Bioloogia

         Füüsika

         Geograafia

         Keemia

         Loodusõpetus

Matemaatika

         Matemaatika

Sotsiaalained

         Sotsiaalainete ainevaldkond

         Ajalugu

         Inimesõpetus

         Ühiskonnaõpetus

Tehnoloogia

         Ainekava käsitöö ja kodundus

        Tehnoloogia  ainevaldkond

         Tehnoloodiaõpetus

         Tööõpetus

Voorkeeled

         Voorkeelte ainevaldkond

         Keeleoskustasemed

Valikained

         Infomaatika 2. klass

         Informaatika 9. klass (kuni 04.2023)

         Huvitav matemaatika

         Digioskused LOK

Lihtsustatud ainekavad

         Kunst

         Muusika

         Ajalugu

         Eesti keel teise keelena

         Inimisõpetus

         Vene keel

         Loodusõpetus

         Matemaatika

        Tööõpetus