Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus

2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)

3. Sisseastuja isiku tõendav dokument

4. Vanema isiku tõendav dokument

5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist

6. Sisseastuja foto 3 x 4

Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus

2. Sisseastuja isiku tõendav dokument

3. Vanema isiku tõendav dokument

4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus

5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist

6. Sisseastuja foto 3 x 4

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus

2. Koolivalmiduskaart (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16  lg 5)

3. Sisseastuja isiku tõendav dokument

4. Vanema isiku tõendav dokument

5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist

6. Sisseastuja foto 3 x 4

Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

1. Taotlus

2. Sisseastuja isiku tõendav dokument

3. Vanema isiku tõendav dokument

4. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega; direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus

5. Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist

6. Sisseastuja foto 3 x 4

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.