Koolielu

Nõustamine


Tugispetsialistid

Spetsialist

Kontakt

Sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator
Tatjana Ilus

tatjana.ilus@kiviolikool.ee

Psühholoog, MTÜ Virumaa Laste ja Perede tugikeskus

vlpkeskus@hot.ee

Logopeed, MTÜ Ida -Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus 

ivtugi@gmail.com

Tugispetsialistid

Spetsialist

Kontakt

Sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator
Tatjana Ilus

tatjana.ilus@kiviolikool.ee

Psühholoog, MTÜ Virumaa Laste ja Perede tugikeskus

vlpkeskus@hot.ee

Logopeed, MTÜ Ida -Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus 

ivtugi@gmail.com