Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimimisajad 2019/2020

1.    24.09.2019
2.    22.10.2019
3.    26.11.2019
4.    26.02.2020
5.    25.05.2020 (1.osa), 02.06.2020 (2.osa)
6.    15.06.2020
7.    27.08.2020
 
 
ÕPPENÕUKOGUD:
 
ÕPN nr 1, 24.09.2019
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Kodukorra arutelu, täiendamine ja kinnitamine
4.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
5.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 2, 22.10.2019
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Kooli põhimääruse arutelu, täiendamine ja kinnitamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 3, 26.11.2019
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
4.    Kooli õppekava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
5.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4,  26.02.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 25.05.2020 (1.osa)
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 02.06.2020 (2.osa)
Päevakord:
1.    3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
2.    Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
3.    Õpilasi tunnustamine
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 6, 15.06.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Täiendava õppetöö tulemustest
3.    Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 7, 27.08.2020
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Täiendava õppetöö tulemustest
4.    Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
5.    2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine
6.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2019/2020

1.    24.09.2019
2.    22.10.2019
3.    26.11.2019
4.    26.02.2020
5.    25.05.2020 (1.osa), 02.06.2020 (2.osa)
6.    15.06.2020
7.    27.08.2020
 
 
ÕPPENÕUKOGUD:
 
ÕPN nr 1, 24.09.2019
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Kodukorra arutelu, täiendamine ja kinnitamine
4.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
5.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 2, 22.10.2019
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Kooli põhimääruse arutelu, täiendamine ja kinnitamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 3, 26.11.2019
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
4.    Kooli õppekava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
5.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4,  26.02.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 25.05.2020 (1.osa)
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 02.06.2020 (2.osa)
Päevakord:
1.    3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
2.    Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
3.    Õpilasi tunnustamine
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 6, 15.06.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Täiendava õppetöö tulemustest
3.    Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 7, 27.08.2020
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Täiendava õppetöö tulemustest
4.    Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
5.    2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine
6.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
Muud küsimused