Meie koolist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGUD 2023/2024.õa
 

ÕPN nr 1, 21.11.2023
Päevakord:
1. Kooliõppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
2. Muud küsimused.

ÕPN nr 2, 26.03.2024
Päevakord:
1. Kiviõli Vene Kooli kodukorra arutamine ja arvamuse andmine
2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
3. Muud küsimused.

ÕPN nr 3, 16.05.2024
Päevakord:
1. 9.klassi õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine,
ettepanekud.
2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
3. Muud küsimused.

ÕPN nr 4, 28.05.2024
Päevakord:
1. Kooliõppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
2. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 07.06.2024
Päevakord:
1. Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
(v.a 9.klass).
2. Järgmisse klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine.
3. Õpilaste tunnustamine.
4. Muud küsimused.

ÕPN nr 6, 14.06.2024
Päevakord:
1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Täiendava õppetöö tulemustest.
3. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
4. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine.
kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
5. Muud küsimused.

ÕPN nr 7, 26.08.2024
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Täiendava õppetöö tulemustest.
3. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte.
4. Üldtööplaani ja arengukava täitmine.
5. 2024/2025. õa üldtööplaani kinnitamine.
6. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
7. Muud küsimused.

ÕPPENÕUKOGUD 2023/2024.õa
 

ÕPN nr 1, 21.11.2023
Päevakord:
1. Kooliõppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
2. Muud küsimused.

ÕPN nr 2, 26.03.2024
Päevakord:
1. Kiviõli Vene Kooli kodukorra arutamine ja arvamuse andmine
2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
3. Muud küsimused.

ÕPN nr 3, 16.05.2024
Päevakord:
1. 9.klassi õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine,
ettepanekud.
2. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
3. Muud küsimused.

ÕPN nr 4, 28.05.2024
Päevakord:
1. Kooliõppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine
2. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 07.06.2024
Päevakord:
1. Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
(v.a 9.klass).
2. Järgmisse klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine.
3. Õpilaste tunnustamine.
4. Muud küsimused.

ÕPN nr 6, 14.06.2024
Päevakord:
1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Täiendava õppetöö tulemustest.
3. Kooli ettevalmistus eestikeelsele õppele, arutelu
4. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine.
kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
5. Muud küsimused.

ÕPN nr 7, 26.08.2024
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Täiendava õppetöö tulemustest.
3. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte.
4. Üldtööplaani ja arengukava täitmine.
5. 2024/2025. õa üldtööplaani kinnitamine.
6. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
7. Muud küsimused.