Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimimisajad 2022/2023

 1. 29.11.2022
 2. 21.03.2023 
 3. 22.05.2023
 4. 08.06.2023
 5. 16.06.2022
 6. 26.08.2022

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 29.11.2022

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2,  21.03.2023

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 22.05.2023 (1.osa)

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 08.06.2023 (2.osa) 

Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud (v.a 9.klass)
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine (põhikool)
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 16.06.2023

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 28.08.2023

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest 
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2023/2024. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2022/2023

 1. 29.11.2022
 2. 21.03.2023 
 3. 22.05.2023
 4. 08.06.2023
 5. 16.06.2022
 6. 26.08.2022

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 29.11.2022

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2,  21.03.2023

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 22.05.2023 (1.osa)

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 08.06.2023 (2.osa) 

Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud (v.a 9.klass)
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine (põhikool)
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 16.06.2023

Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 28.08.2023

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest 
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2023/2024. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused