Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimimisajad 2020/2021


1.    22.10.2020
2.    01.12.2020
3.    23.03.2021
4.    19.05.2021 (1.osa), 08.06.2021 (2.osa)
6.    15.06.2021
7.    26.08.2021

 
 
ÕPPENÕUKOGUD:
 
 
ÕPN nr 1, 22.10.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 2, 01.12.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 3,  23.03.2021
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4, 19.05.2021 (1.osa)
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4, 08.06.2021 (2.osa)
Päevakord:
1.    3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
2.    Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
3.    Õpilasi tunnustamine
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 15.06.2021
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Täiendava õppetöö tulemustest
3.    Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 6, 26.08.2021
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Täiendava õppetöö tulemustest
4.    Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
5.    2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine
6.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2020/2021


1.    22.10.2020
2.    01.12.2020
3.    23.03.2021
4.    19.05.2021 (1.osa), 08.06.2021 (2.osa)
6.    15.06.2021
7.    26.08.2021

 
 
ÕPPENÕUKOGUD:
 
 
ÕPN nr 1, 22.10.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 2, 01.12.2020
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 3,  23.03.2021
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4, 19.05.2021 (1.osa)
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
3.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 4, 08.06.2021 (2.osa)
Päevakord:
1.    3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
2.    Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
3.    Õpilasi tunnustamine
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 5, 15.06.2021
Päevakord:
1.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2.    Täiendava õppetöö tulemustest
3.    Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4.    Muud küsimused
 
ÕPN nr 6, 26.08.2021
Päevakord:
1.    Õppenõukogu sekretäri valimine
2.    Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
3.    Täiendava õppetöö tulemustest
4.    Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
5.    2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine
6.    Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
Muud küsimused