Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimimisajad 2021/2022

 1. 30.11.2021
 2. 22.03.2022
 3. 25.05.2022
 4. 08.06.2022
 5. 16.06.2022
 6. 26.08.2022

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 30.11.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2,  22.03.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 25.05.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 08.06.2022
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine (põhikool)
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 16.06.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest ??????
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 7, 26.08.2022
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2021/2022

 1. 30.11.2021
 2. 22.03.2022
 3. 25.05.2022
 4. 08.06.2022
 5. 16.06.2022
 6. 26.08.2022

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 30.11.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2,  22.03.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 25.05.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 08.06.2022
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine (põhikool)
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 16.06.2022
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest ??????
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 7, 26.08.2022
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused