О нашей школе

Педагогический совет


Õppenõukogude toimimisajad 2020/2021

 1. 22.10.2020
 2. 01.12.2020
 3. 23.03.2021
 4. 19.05.2021 (1.osa), 08.06.2021 (2.osa)
 5. 15.06.2021
 6. 26.08.2021

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 22.10.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2, 01.12.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3,  23.03.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 19.05.2021 (1.osa)
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 08.06.2021 (2.osa)
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 15.06.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 6, 26.08.2021
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2020/2021

 1. 22.10.2020
 2. 01.12.2020
 3. 23.03.2021
 4. 19.05.2021 (1.osa), 08.06.2021 (2.osa)
 5. 15.06.2021
 6. 26.08.2021

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 22.10.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 2, 01.12.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3,  23.03.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 19.05.2021 (1.osa)
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 4, 08.06.2021 (2.osa)
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 15.06.2021
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 6, 26.08.2021
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. Üldtööplaani ja arengukava täitmine
 6. 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine
 7. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 8. Muud küsimused