О нашей школе

Педагогический совет


Õppenõukogude toimimisajad 2019/2020

 1. 24.09.2019
 2. 22.10.2019
 3. 26.11.2019
 4. 26.02.2020
 5. 25.05.2020 (1.osa), 02.06.2020 (2.osa)
 6. 15.06.2020
 7. 27.08.2020

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 24.09.2019
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Kodukorra arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 5. Muud küsimused

ÕPN nr 2, 22.10.2019
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Kooli põhimääruse arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 26.11.2019
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 4. Kooli õppekava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 5. Muud küsimused

ÕPN nr 4,  26.02.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 25.05.2020 (1.osa)
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 02.06.2020 (2.osa)
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 6, 15.06.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 7, 27.08.2020
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. 2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine
 6. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 7. Muud küsimused

Õppenõukogude toimimisajad 2019/2020

 1. 24.09.2019
 2. 22.10.2019
 3. 26.11.2019
 4. 26.02.2020
 5. 25.05.2020 (1.osa), 02.06.2020 (2.osa)
 6. 15.06.2020
 7. 27.08.2020

ÕPPENÕUKOGUD:

ÕPN nr 1, 24.09.2019
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Kodukorra arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 5. Muud küsimused

ÕPN nr 2, 22.10.2019
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Kooli põhimääruse arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 3, 26.11.2019
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 1.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Kooli arengukava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 4. Kooli õppekava arutelu, täiendamine ja kinnitamine
 5. Muud küsimused

ÕPN nr 4,  26.02.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 2.trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 25.05.2020 (1.osa)
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. 9.klassi õpilastele eksamitele lubamine
 3. Muud küsimused

ÕPN nr 5, 02.06.2020 (2.osa)
Päevakord:

 1. 3.trimestri ja õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, analüüsimine, ettepanekud
 2. Järgmise klassi üleviimine; klassikursuse kordamine; täiendava õppetöö määramine
 3. Õpilasi tunnustamine
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 6, 15.06.2020
Päevakord:

 1. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Täiendava õppetöö tulemustest
 3. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Muud küsimused

ÕPN nr 7, 27.08.2020
Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Info eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 3. Täiendava õppetöö tulemustest
 4. Õppe- ja kasvatuse tegevuse tulemustest kokkuvõte
 5. 2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine
 6. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
 7. Muud küsimused