Учебная работа

Учебная организация


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel)  või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 3. A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 3. A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 2. A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 3. A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
 4. A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

(Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal) HTM määrus nr 15 vastu võetud 25.05.2023 )

https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001

Arenguvestluse läbiviimise kord Kiviõli Vene Koolis.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel)  või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 3. A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 3. A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 2. A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 3. A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
 4. A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

(Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal) HTM määrus nr 15 vastu võetud 25.05.2023 )

https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001

Arenguvestluse läbiviimise kord Kiviõli Vene Koolis.