Õppetöö

Õppetöökorraldus


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Arenguvestluse läbiviimise kord Kiviõli Vene Koolis.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Arenguvestluse läbiviimise kord Kiviõli Vene Koolis.