Õppetöö

Õppetöökorraldus


Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2019/2020 õppeaastal:

1.trimestri lõpp- 22.11.2019

2.trimestri lõpp- 21.02.2020

3.trimestri lõpp- 09.06.2020

1.poolaasta lõpp- 25.01.2020

2.poolaasta lõpp- 09.06.2020

1.poolaasta lõpp – 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia - 08.11.2019

2.poolaasta lõpp- 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia – 25.01.2020

1.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 04.04.2020

2.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 09.06.2020

2019/2020. õa KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg: 21.- 27.oktoober 2019;

II vaheaeg: 23.detsember 2019 - 5.jaanuar 2020;

III vaheaeg: 24.veebruar – 1.märts 2020;

IV vaheaeg: 20.aprill – 26.aprill 2020;

V vaheaeg: 10.juuni -31.august 2020.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID, 2019/2020. õa:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27.mai 2020.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 27.-29.mai 2020.a;

Matemaatika (kirjalik)- 4.juuni 2020.a;

Valikeksam: vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel ( kirjalik)- 10.juuni 2020.a

TASEMETÖÖD, 2019/2020.õa:

3.klass - Vene keel (kirjalik)- 12.mai 2020.a;

4.klass - Loodusõpetus (kirjalik)-  1.-2.oktoober 2019.a.

6.klass - Eesti keel teise keelena (kirjalik)- 13.mai 2020.a; Vene keel (kirjalik)- 20.mai 2020.a.

7.klass Loodusõpetus (kirjalik)- 24-25.september 2019.a

Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2019/2020 õppeaastal:

1.trimestri lõpp- 22.11.2019

2.trimestri lõpp- 21.02.2020

3.trimestri lõpp- 09.06.2020

1.poolaasta lõpp- 25.01.2020

2.poolaasta lõpp- 09.06.2020

1.poolaasta lõpp – 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia - 08.11.2019

2.poolaasta lõpp- 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia – 25.01.2020

1.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 04.04.2020

2.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 09.06.2020

2019/2020. õa KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg: 21.- 27.oktoober 2019;

II vaheaeg: 23.detsember 2019 - 5.jaanuar 2020;

III vaheaeg: 24.veebruar – 1.märts 2020;

IV vaheaeg: 20.aprill – 26.aprill 2020;

V vaheaeg: 10.juuni -31.august 2020.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID, 2019/2020. õa:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27.mai 2020.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 27.-29.mai 2020.a;

Matemaatika (kirjalik)- 4.juuni 2020.a;

Valikeksam: vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel ( kirjalik)- 10.juuni 2020.a

TASEMETÖÖD, 2019/2020.õa:

3.klass - Vene keel (kirjalik)- 12.mai 2020.a;

4.klass - Loodusõpetus (kirjalik)-  1.-2.oktoober 2019.a.

6.klass - Eesti keel teise keelena (kirjalik)- 13.mai 2020.a; Vene keel (kirjalik)- 20.mai 2020.a.

7.klass Loodusõpetus (kirjalik)- 24-25.september 2019.a