Õppetöö

Õppetöökorraldus


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022.a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)- 31. mai – 2.juuni 2022.a;

Matemaatika- 6.juuni 2022.a;

Valikeksam – 14.juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4.klass

Matemaatika (kirjalik) – 14.-17.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 20. – 22.september 2021.a;

Vene keel (kirjalik) – 28.-29.september 2021.a;

Loodusõpetus (kirjalik) – 6.-7.oktoober 2021.a

7.klass

Matemaatika (kirjalik) – 14.-17.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 23. – 24.september; 27.september 2021.a;

Vene keel (kirjalik) – 30.september 2021.a; 1.oktoober 2021.a;

Loodusõpetus (kirjalik) – 4.-5.oktoober 2021.a

Inglise keel (kirjalik) – 8.oktoober; 11.oktoober 2021.a;

Inglise keel (suuline) – 8.oktoober; 11.-13. oktoober 2021.a

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022.a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)- 31. mai – 2.juuni 2022.a;

Matemaatika- 6.juuni 2022.a;

Valikeksam – 14.juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4.klass

Matemaatika (kirjalik) – 14.-17.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 20. – 22.september 2021.a;

Vene keel (kirjalik) – 28.-29.september 2021.a;

Loodusõpetus (kirjalik) – 6.-7.oktoober 2021.a

7.klass

Matemaatika (kirjalik) – 14.-17.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23.september 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 23. – 24.september; 27.september 2021.a;

Vene keel (kirjalik) – 30.september 2021.a; 1.oktoober 2021.a;

Loodusõpetus (kirjalik) – 4.-5.oktoober 2021.a

Inglise keel (kirjalik) – 8.oktoober; 11.oktoober 2021.a;

Inglise keel (suuline) – 8.oktoober; 11.-13. oktoober 2021.a