Õppetöö

Õppetöökorraldus


Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2020/2021 õppeaastal:

1.trimestri lõpp- 27.11.2020

2.trimestri lõpp- 12.03.2021

3.trimestri lõpp- 11.06.2021

1.poolaasta lõpp- 22.01.2021

2.poolaasta lõpp- 11.06.2021

1.poolaasta lõpp – 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia - 06.11.2020

2.poolaasta lõpp- 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia – 25.01.2021

1.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 27.03.2021

2.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 11.06.2021

2020/2021. õa KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg: 19.- 25.oktoober 2020;

II vaheaeg: 23.detsember 2020 - 10.jaanuar 2021;

III vaheaeg: 22.veebruar – 28.veebruar 2021;

IV vaheaeg: 19.aprill – 25.aprill 2021;

V vaheaeg: 14.juuni -31.august 2021.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID, 2020/2021. õa:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25.mai 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 25.-27.mai 2021.a;

Matemaatika (kirjalik)- 3.juuni 2021.a;

Valikeksam: vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel ( kirjalik)- 9.juuni 2021.a

TASEMETÖÖD, 2020/2021.õa:

4.klass - loodusõpetus (kirjalik)-  23.-24.september 2020.a;

4 klass- matemaatika (kirjalik)- 30.september - 1.oktoober 2020.a;

7.klass loodusõpetus (kirjalik)- 21.-22.september 2020.a;

7.klass matemaatika (kirjalik) - 28.-29.september 2020.

Trimestrite ja poolaastate ajad koolis 2020/2021 õppeaastal:

1.trimestri lõpp- 27.11.2020

2.trimestri lõpp- 12.03.2021

3.trimestri lõpp- 11.06.2021

1.poolaasta lõpp- 22.01.2021

2.poolaasta lõpp- 11.06.2021

1.poolaasta lõpp – 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia - 06.11.2020

2.poolaasta lõpp- 9.klassi käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus; 6.klassi kunst; 7.klassi bioloogia – 25.01.2021

1.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 27.03.2021

2.poolaasta lõpp- 9.klassi kunst; 5.klassi kunst; 7.klassi inimeseõpetus – 11.06.2021

2020/2021. õa KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg: 19.- 25.oktoober 2020;

II vaheaeg: 23.detsember 2020 - 10.jaanuar 2021;

III vaheaeg: 22.veebruar – 28.veebruar 2021;

IV vaheaeg: 19.aprill – 25.aprill 2021;

V vaheaeg: 14.juuni -31.august 2021.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID, 2020/2021. õa:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25.mai 2021.a;

Eesti keel teise keelena (suuline) – 25.-27.mai 2021.a;

Matemaatika (kirjalik)- 3.juuni 2021.a;

Valikeksam: vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel ( kirjalik)- 9.juuni 2021.a

TASEMETÖÖD, 2020/2021.õa:

4.klass - loodusõpetus (kirjalik)-  23.-24.september 2020.a;

4 klass- matemaatika (kirjalik)- 30.september - 1.oktoober 2020.a;

7.klass loodusõpetus (kirjalik)- 21.-22.september 2020.a;

7.klass matemaatika (kirjalik) - 28.-29.september 2020.