Meie koolist

Lastevanemate koosolekud


Lastevanemate üldkoosolek
2.oktoober 2019, kell 17.30, aula
Päevakord:
1. 2018/2019. õa üldtööplaani täitmisest ja 2019/2020. õa üldtööplaani ülevaade, Jelena Ragni;
2. 2018/2019. õa õppetöö tulemustest,  Anneli Kustova;
3. KVK hoolekogu töö aruanne, Oksana Barsukova;
4. KVK hoolekogusse liikmete valimine, Oksana Barsukova
5. Muud küsimused

 

Lastevanemate üldkoosolek
2.oktoober 2019, kell 17.30, aula
Päevakord:
1. 2018/2019. õa üldtööplaani täitmisest ja 2019/2020. õa üldtööplaani ülevaade, Jelena Ragni;
2. 2018/2019. õa õppetöö tulemustest,  Anneli Kustova;
3. KVK hoolekogu töö aruanne, Oksana Barsukova;
4. KVK hoolekogusse liikmete valimine, Oksana Barsukova
5. Muud küsimused