Uudised

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele seoses külmema ilma saabumisega 10. veebruar Rashid.Suyumkulov


Õppetegevuse korraldamisest ilmastikutingimuste muutuste korral Vastavalt sotsiaalministri 27.03.2001 määrusele nr 36“ Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” §9 seoses külmema ilma saabumisel

 1. 1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
 2. 2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuulekiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
 3. 3. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 • 3.1 miinus 20 °C ja madalam 1.-6.klassis;
 • 3.2 miinus 25 °C ja madalam 7.-9.klassis.
 1. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 • 4.1 1.-6.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
 • 4.2 7.-9.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C
 • 4.3 mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
 1. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.ilmateenistus.ee

Õppetegevuse korraldamisest ilmastikutingimuste muutuste korral Vastavalt sotsiaalministri 27.03.2001 määrusele nr 36“ Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” §9 seoses külmema ilma saabumisel

 1. 1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
 2. 2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuulekiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
 3. 3. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 • 3.1 miinus 20 °C ja madalam 1.-6.klassis;
 • 3.2 miinus 25 °C ja madalam 7.-9.klassis.
 1. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 • 4.1 1.-6.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
 • 4.2 7.-9.klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C
 • 4.3 mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
 1. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.ilmateenistus.ee