Uudised

Tehnokool 5. Eelkohtumine. 16.01.2020 20. jaanuar Veera.Korotajeva


Pildid ja info

16. novembril kohtus Kiviõli Vene koolis 8 kooli, et osaleda projekti „Tehnokool-tehnoloogia ühendab noori“ raames ettevalmistavas kohtumises. Tehnokooli üritus toimub juba viiendat aastat järjest, seega saab tähistada väikest juubelit. Käesoleval aastal korraldame Tehnokooli teisiti. Käesoleval aastal on eesmärgiks valmistada puidust kelk. Lisaks toimub üritus noortekohtumise formaadis ning kestab 3 päeva. Projekti noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning SA Archimedese noorteagentuuri toel.
Projekti eelkohtumisele kogunesid noorte aktivistid igast grupist, kes tegelesid ideede väljatöötamisega, vastates küsimusele kuidas muuta projekt veelgi huvitavamaks ja õpetlikumaks. Noorte aktiivgrupp tutvus koolimajaga ja Kiviõli Seikluskeskusega, kus korraldatakse noortekohtumise lõppüritus. Kohtumise käigus uuriti erinevaid puidust kelkusid, nende valmistamistehnoloogiat ning –viise. Osaleti grupitöös, mis toimus maailmakohviku formaadis. Grupitöö raames arutati järgmisi teemasid:
1) Võistluste toimumise võimalused
2) Meeskondade hindamise võimalused
3) Erinevate meeskonnamängude korraldamise võimalused
4) Milliseid teadmisi ja kogemusi noortevahetuse projektis osalejad ammutavad?
5) Vaba aja sisustamise võimalused noortekohtumise raames
6) Noortekohtumise kokkulepped osalejate vahel
7) Nimekiri vahenditest, mis tuleb kohtumisele kaasa võtta
8) Noortekohtumise tegevuste jäädvustamine
Noortekohtumisel osalejad saavad kokku veebruaris, vahetult enne vaheaega. Kolme päeva jooksul koostab iga meeskond oma kelgust eskiisi ning teostab selle ehituse, et viimasel päeval meeskonnaga ehitatud kelgul mäest alla lasta

16. novembril kohtus Kiviõli Vene koolis 8 kooli, et osaleda projekti „Tehnokool-tehnoloogia ühendab noori“ raames ettevalmistavas kohtumises. Tehnokooli üritus toimub juba viiendat aastat järjest, seega saab tähistada väikest juubelit. Käesoleval aastal korraldame Tehnokooli teisiti. Käesoleval aastal on eesmärgiks valmistada puidust kelk. Lisaks toimub üritus noortekohtumise formaadis ning kestab 3 päeva. Projekti noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning SA Archimedese noorteagentuuri toel.
Projekti eelkohtumisele kogunesid noorte aktivistid igast grupist, kes tegelesid ideede väljatöötamisega, vastates küsimusele kuidas muuta projekt veelgi huvitavamaks ja õpetlikumaks. Noorte aktiivgrupp tutvus koolimajaga ja Kiviõli Seikluskeskusega, kus korraldatakse noortekohtumise lõppüritus. Kohtumise käigus uuriti erinevaid puidust kelkusid, nende valmistamistehnoloogiat ning –viise. Osaleti grupitöös, mis toimus maailmakohviku formaadis. Grupitöö raames arutati järgmisi teemasid:
1) Võistluste toimumise võimalused
2) Meeskondade hindamise võimalused
3) Erinevate meeskonnamängude korraldamise võimalused
4) Milliseid teadmisi ja kogemusi noortevahetuse projektis osalejad ammutavad?
5) Vaba aja sisustamise võimalused noortekohtumise raames
6) Noortekohtumise kokkulepped osalejate vahel
7) Nimekiri vahenditest, mis tuleb kohtumisele kaasa võtta
8) Noortekohtumise tegevuste jäädvustamine
Noortekohtumisel osalejad saavad kokku veebruaris, vahetult enne vaheaega. Kolme päeva jooksul koostab iga meeskond oma kelgust eskiisi ning teostab selle ehituse, et viimasel päeval meeskonnaga ehitatud kelgul mäest alla lasta