Uudised

Õppekäik Tallinna Loomaaeda 1. klass 22.05.2024 31. mai Veera.Korotajeva


Pildid

Tallinna Loomaaeda 22. mail külastasid Kiviõli Vene Kooli 1. klassi õpilased Tallinna Loomaaeda ja osalesid õppeprogrammis „Loomad erinevas elukeskkonnas“. Õppeprogrammi raames said õpilased tutvuda erinevate loomadega ning uurida, millist elukeskkonda loomad eluks vajavad. Arutleti, miks on osa loomaliikidest ohustatud ning milline roll on inimesel liikide kaitsmisel. Lisaks said õpilased harjutada käitumist avalikus kohas ning töötamist grupis. Oleme väga rõõmsad, et meie õpilased said veeta toreda õppepäeva Tallinna Loomaaias. Õppekäik on rahastatud projekti „Kiviõli Vene Kooli 1.-9.klassi õpilaste osalemine keskkonnaalastes õppeprogrammides 2023/2024.õppeaastal” raames SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

Pildid

Tallinna Loomaaeda 22. mail külastasid Kiviõli Vene Kooli 1. klassi õpilased Tallinna Loomaaeda ja osalesid õppeprogrammis „Loomad erinevas elukeskkonnas“. Õppeprogrammi raames said õpilased tutvuda erinevate loomadega ning uurida, millist elukeskkonda loomad eluks vajavad. Arutleti, miks on osa loomaliikidest ohustatud ning milline roll on inimesel liikide kaitsmisel. Lisaks said õpilased harjutada käitumist avalikus kohas ning töötamist grupis. Oleme väga rõõmsad, et meie õpilased said veeta toreda õppepäeva Tallinna Loomaaias. Õppekäik on rahastatud projekti „Kiviõli Vene Kooli 1.-9.klassi õpilaste osalemine keskkonnaalastes õppeprogrammides 2023/2024.õppeaastal” raames SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.