Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 27. oktoober Rashid.Suyumkulov


LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

2.novembril kell 18.00 aulas toimub Lastevanemate üldkoosolek

Päevakord:

  1. 2021/2022.õa kokkuvõte ja 2022/2023.õa tegevuskava
  2. „Kiusamine internetis“, Oleg Kornõljev, veebipolitseinik
  3. Hoolekogu, kokkuvõte, uute liige valimine

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

2.novembril kell 18.00 aulas toimub Lastevanemate üldkoosolek

Päevakord:

  1. 2021/2022.õa kokkuvõte ja 2022/2023.õa tegevuskava
  2. „Kiusamine internetis“, Oleg Kornõljev, veebipolitseinik
  3. Hoolekogu, kokkuvõte, uute liige valimine