Uudised

Kiviõli Vene Kooli meeskkonna õpiüritused 26. oktoober Veera.Korotajeva


Augustis ja oktoobris toimus Kiviõli Vene Koolis kaks õpiüritust. Õpiürituste üldiseks eesmärgiks oli töösuhete ja töökorralduse arendamine ning õppiva organisatsiooni kujundamine.

Augustis said õpetajad osa 2-päevasest koolitusest, mille fookuseks oli toimetulek stressi, läbipõlemise jt vaimse seisundi probleemidega.

Koolitajaks oli Taimi Elenurm, kes töötab töö- ja tervisepsühholoogina, omab tööpraktikat tervisenõustaja ja psühhoterapeudina. 

Ürituse keskmes olid järgmised teemad:

-läbipõlemine, stress jt vaimse seisundi probleemid ning tööst taastumine

-koostöö ja vastastikune toetus muutuva psühho-sotsiaalse töökeskkonnaga kohanemisel

Oktoobris said Kiviõli Vene Kooli õpetajad osa 2-päevasest Belbini meeskonnarollide koolitusest.

Õpiürituse raames saadi tuttavaks Belbini meeskonnarollidega ja nende praktilise kasutamisega meeskonnatöös. Pöörati tähelepanu enda tugevustele ja panusele meeskonnatöös. Vaadati üle enda nõrkused ja toimetulek meeskonnakaaslastega. Analüüsiti oma koolimeeskonna tugevusi ja nõrkusi. Omandati praktilisi võtteid, kuidas ennast keerulistes situatsioonides kehtestada.

Õpiüritustel osales 20 Kiviõli Vene Kooli õpetajat.

Projekti tulemusena oskavad õpetajad märgata ja teadvustada ohu märke, mis võivad viia tema, kolleegi või õpilaste läbipõlemisele. Samuti teavad ja oskavad rakendada meetmeid enda, kolleegide ja õpilaste vaimse tervise edendamiseks ning läbipõlemisest taastumiseks. Lisaks teadvustavad meeskonna ning koostöö kujundamise põhimõtteid, Belbini meeskonnarollide olemust. Õpetajad on analüüsinud inimeste iseloomulikku panust meeskonda e. eelistatud meeskonnarolle, õpivad igapäevases elukorralduses kasutama oma tugevusi ja nõrkusi.

Õpiüritused on rahastatud SA Innove (praegu Riigi Tugiteenuste Keskus) toel summas 4160 eurot.

Augustis ja oktoobris toimus Kiviõli Vene Koolis kaks õpiüritust. Õpiürituste üldiseks eesmärgiks oli töösuhete ja töökorralduse arendamine ning õppiva organisatsiooni kujundamine.

Augustis said õpetajad osa 2-päevasest koolitusest, mille fookuseks oli toimetulek stressi, läbipõlemise jt vaimse seisundi probleemidega.

Koolitajaks oli Taimi Elenurm, kes töötab töö- ja tervisepsühholoogina, omab tööpraktikat tervisenõustaja ja psühhoterapeudina. 

Ürituse keskmes olid järgmised teemad:

-läbipõlemine, stress jt vaimse seisundi probleemid ning tööst taastumine

-koostöö ja vastastikune toetus muutuva psühho-sotsiaalse töökeskkonnaga kohanemisel

Oktoobris said Kiviõli Vene Kooli õpetajad osa 2-päevasest Belbini meeskonnarollide koolitusest.

Õpiürituse raames saadi tuttavaks Belbini meeskonnarollidega ja nende praktilise kasutamisega meeskonnatöös. Pöörati tähelepanu enda tugevustele ja panusele meeskonnatöös. Vaadati üle enda nõrkused ja toimetulek meeskonnakaaslastega. Analüüsiti oma koolimeeskonna tugevusi ja nõrkusi. Omandati praktilisi võtteid, kuidas ennast keerulistes situatsioonides kehtestada.

Õpiüritustel osales 20 Kiviõli Vene Kooli õpetajat.

Projekti tulemusena oskavad õpetajad märgata ja teadvustada ohu märke, mis võivad viia tema, kolleegi või õpilaste läbipõlemisele. Samuti teavad ja oskavad rakendada meetmeid enda, kolleegide ja õpilaste vaimse tervise edendamiseks ning läbipõlemisest taastumiseks. Lisaks teadvustavad meeskonna ning koostöö kujundamise põhimõtteid, Belbini meeskonnarollide olemust. Õpetajad on analüüsinud inimeste iseloomulikku panust meeskonda e. eelistatud meeskonnarolle, õpivad igapäevases elukorralduses kasutama oma tugevusi ja nõrkusi.

Õpiüritused on rahastatud SA Innove (praegu Riigi Tugiteenuste Keskus) toel summas 4160 eurot.