Uudised

Digitaalse tõendi 16. juuni Rashid.Suyumkulov


Lugupeetud põhikooli lõpetajad ja vanemad!

Käesoleval õppeaastal saavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad lisaks traditsioonilisele pabertunnistusele ka lõputunnistuse digitaalse tõendi, mida saab vaadata ja alla laadida portaalis www.edu.ee. Tõendiga saab nii õpingute jätkamisel kui tööle siirdumisel tõendada põhi- ja keskhariduse omandamist.

Lõputunnistuse tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/loputunnistused_edu.ee_2020.pdf 

Lugupeetud põhikooli lõpetajad ja vanemad!

Käesoleval õppeaastal saavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad lisaks traditsioonilisele pabertunnistusele ka lõputunnistuse digitaalse tõendi, mida saab vaadata ja alla laadida portaalis www.edu.ee. Tõendiga saab nii õpingute jätkamisel kui tööle siirdumisel tõendada põhi- ja keskhariduse omandamist.

Lõputunnistuse tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/loputunnistused_edu.ee_2020.pdf