Uudised

7.klassi õppekäik Rakett69 Teadusstuudiotesse 14.12.2022 09. jaanuar Veera.Korotajeva


Rohkem pilte

7.klassi õppekäik Rakett69 Teadusstuudiotesse

14.12.2022 toimus Kiviõli Vene Kooli 7. klassi õppekäik Rakett69 Teadusstuudiotesse, et osaleda õpitoas „Roheinseneeria ja taastuvenergia“. Rakett69 ülesanded toetavad meeskonnatöö- ning probleemilahendamiseoskuse kujunemist, oskust katsetada ning süsteemselt muuta parameetreid. Õppeprogramm ise toetab roheinseneeria ja taastuvenergia alaste teadmiste omandamist ning rakendamist. 4-tunnise õppeprogrammi jooksul said õpilased ehitada tuulegeneraatori jõul toimivat elektrisüsteemi, ehitada ja katsetada vesiratast, panna kokku ja katsetada tuule jõul toimivat tiivikut.

Õppekäik on üks osa projektist „Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilaste rohetehnoloogia alase teadlikkuse suurendamine".  Projekti raames Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilased rakendavad varem õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ning keskkonnateadlikkusest. Lisaks õppeprogrammidele Rakett69 Teadusstuudiotes, saab kool õppetundides kasutamiseks lisaseadmeid, nagu taastuvenergia demokomplekt, päikeseenergiaga veesoojendussüsteemi demokomplekt ning päikeselt saadava elektrienergia õppekomplekt. Kõiki komplekte soetatakse projekti raames 4 ning nende rakendamine tunnis peaks õpilastele andma võimaluse kinnistada roheinseneeria ning taastuvenergia teadmisi läbi praktilise tegevuse.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeerium, Eesti riik ja Kiviõli Vene Kool summas 5 416 eurot.

Rohkem pilte

7.klassi õppekäik Rakett69 Teadusstuudiotesse

14.12.2022 toimus Kiviõli Vene Kooli 7. klassi õppekäik Rakett69 Teadusstuudiotesse, et osaleda õpitoas „Roheinseneeria ja taastuvenergia“. Rakett69 ülesanded toetavad meeskonnatöö- ning probleemilahendamiseoskuse kujunemist, oskust katsetada ning süsteemselt muuta parameetreid. Õppeprogramm ise toetab roheinseneeria ja taastuvenergia alaste teadmiste omandamist ning rakendamist. 4-tunnise õppeprogrammi jooksul said õpilased ehitada tuulegeneraatori jõul toimivat elektrisüsteemi, ehitada ja katsetada vesiratast, panna kokku ja katsetada tuule jõul toimivat tiivikut.

Õppekäik on üks osa projektist „Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilaste rohetehnoloogia alase teadlikkuse suurendamine".  Projekti raames Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilased rakendavad varem õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ning keskkonnateadlikkusest. Lisaks õppeprogrammidele Rakett69 Teadusstuudiotes, saab kool õppetundides kasutamiseks lisaseadmeid, nagu taastuvenergia demokomplekt, päikeseenergiaga veesoojendussüsteemi demokomplekt ning päikeselt saadava elektrienergia õppekomplekt. Kõiki komplekte soetatakse projekti raames 4 ning nende rakendamine tunnis peaks õpilastele andma võimaluse kinnistada roheinseneeria ning taastuvenergia teadmisi läbi praktilise tegevuse.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeerium, Eesti riik ja Kiviõli Vene Kool summas 5 416 eurot.