Uudised

Projekt Pinksкамейка 16. september Veera.Korotajeva


Projekt PinkSkameйka eesmärk - kogukonda ühispanustamine on loonud ühinenud omavalitsuse eri paigus elevate erineva kultuuritaustaga vene-eesti noorte sõprussidemed.

PinkSkamйka projektis osalevad kokku ligi 80 Lüganuse valla küladest, linnadest erineva keele- ja kultuuritaustaga noort, mitte-formaalses keeleõppes noored-noored meetodil.

Eesmärgi saavutamiseks toimuvad Maidla Noortekeskuses noorte kohvikõhtud, projekti eesmärki arvestades erinevad arutelud ja töötoad, samuti mängudeõhtud ning ühiskokkamised.
Erinevaid pädevusi kasutades valmivad vene-eesti noorte koostöös 10 pinki ning kogu tegevuse võtab kokku kokkuvõtlik video toimunust.

PinkSkameйka teeb koostööd erinevate koolide ja asutustega – Maidla Kool, Kiviõli I Keskkool, Sonda Kool, Kiviõli Vene Kool, Lüganuse Kool, Maidla Noortekeskus, kohalikud ettevõtted, Lüganuse Vallavalitsus.

Projekt PinkSkameйka eesmärk - kogukonda ühispanustamine on loonud ühinenud omavalitsuse eri paigus elevate erineva kultuuritaustaga vene-eesti noorte sõprussidemed.

PinkSkamйka projektis osalevad kokku ligi 80 Lüganuse valla küladest, linnadest erineva keele- ja kultuuritaustaga noort, mitte-formaalses keeleõppes noored-noored meetodil.

Eesmärgi saavutamiseks toimuvad Maidla Noortekeskuses noorte kohvikõhtud, projekti eesmärki arvestades erinevad arutelud ja töötoad, samuti mängudeõhtud ning ühiskokkamised.
Erinevaid pädevusi kasutades valmivad vene-eesti noorte koostöös 10 pinki ning kogu tegevuse võtab kokku kokkuvõtlik video toimunust.


PinkSkameйka teeb koostööd erinevate koolide ja asutustega – Maidla Kool, Kiviõli I Keskkool, Sonda Kool, Kiviõli Vene Kool, Lüganuse Kool, Maidla Noortekeskus, kohalikud ettevõtted, Lüganuse Vallavalitsus.