Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 26. oktoober Rashid.Suyumkulov

Lastevanemate üldkoosolek
3.november 2020, kell 17.30, aula


Lastevanemate üldkoosolek

3.november 2020, kell 17.30, aula

Päevakord:

  1. 2019/2020. õa üldtööplaani täitmisest ja 2020/2021. õa üldtööplaani ülevaade, Jelena Ragni;
  2. 2019/2020. õa õppetöö tulemustest,  Anneli Kustova;
  3. KVK hoolekogu töö aruanne, Oksana Barsukova;
  4. Muud küsimused

Lastevanemate üldkoosolek

3.november 2020, kell 17.30, aula

Päevakord:

  1. 2019/2020. õa üldtööplaani täitmisest ja 2020/2021. õa üldtööplaani ülevaade, Jelena Ragni;
  2. 2019/2020. õa õppetöö tulemustest,  Anneli Kustova;
  3. KVK hoolekogu töö aruanne, Oksana Barsukova;
  4. Muud küsimused