Tööpakkumine


Kiviõli Vene Kool pakub tööd tähtalalise töölepinguga:

pikapäevarühma kasvatajale  – 1,0 ametikohta
Nõutav:

  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013. Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

Tööle asumine: november 2022
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt  30. septembriks 2022 aadressil  info@edu.kvg.ee
Lisainfo:  56934089 või info@edu.kvg.ee

Kiviõli Vene Kool pakub tööd tähtalalise töölepinguga:

pikapäevarühma kasvatajale  – 1,0 ametikohta
Nõutav:

  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013. Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

Tööle asumine: november 2022
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt  30. septembriks 2022 aadressil  info@edu.kvg.ee
Lisainfo:  56934089 või info@edu.kvg.ee