Vastuvõtt

Dokumendiregister


Kiviõli Vene Kool dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga info@kiviolikool.ee
 

Dokumendiregister (alates 01.09.2023)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2023)

Puhkuste ja (koolitus) lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris

Klassipäevikud asuvad e-päevikus: eKool (juurdepääs parooliga).

Kontaktandmed:
info@kiviolikool.ee
Tel 3357359

Kiviõli Vene Kool dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga info@kiviolikool.ee
 

Dokumendiregister (alates 01.09.2023)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2023)

Puhkuste ja (koolitus) lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris

Klassipäevikud asuvad e-päevikus: eKool (juurdepääs parooliga).

Kontaktandmed:
info@kiviolikool.ee
Tel 3357359