Новости

„HEV õpilase märkamine ja toetamine põhikoolis“ 23. апреля Karina.Cheburashkina


Kiviõli Vene Kooli õpiüritus „HEV õpilase märkamine ja toetamine põhikoolis“

 

Õpiürituse läbiviimise aeg: 01.04.2021 - 31.03.2022

Õpiürituse sihtgrupiks on vähemalt 20 Kiviõli Vene Kooli õpetajat/töötajat.

Õpiüritus jaotatakse kolmele õpipäevale. Õpipäeva pikkuseks on 6 akadeemilist tundi.

 Õpipäevade raames läbitakse järgmised teemad:

  1. HEV õpilane põhikoolis, haridusliku erivajaduse liigitus ning õpilase õppimise toetamise põhialused;
  2. Psüühikahäirega õpilased põhikoolis (ATH ja ASH) ja nende õppimise toetamine;
  3. HEV õpilane väikelassis ja IÕK;

 

Lisaks kolmele õpipäevale toimub õppekäik haridusasutustesse, mis on kohandatud haridusliku erivajadusega õpilase toetamisele.  

Õppekäigu eesmärgiks on kogemuste vahetus HEV õpilase äratundmise ja toetamise võtete temaatikal. Hetkel on ühe haridusasutusena plaanis külastada Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, kus on korraldatud haridusliku erivajadusega õpilase mitmekülgne toetamine. 

 

Õpiürituses osalemise tulemusena projektis osalevad Kiviõli Vene Kooli õpetajad/töötajad värskendavad oma teadmisi järgmistel teemadel:

- HEV õpilase märkamine/äratundmine koolis;

- HEV õpilaste jaotus ja kooli toetusmeetmed;

- seadusandlus tööks HEV õpilase ja lapsevanematega;

- metoodikat ja võtted efektiivsemaks tööks HEV õpilasega;

- õpetaja lähenemine HEV õpilasele tõhusamaks koostöö korraldamiseks;

- psüühikahäirega õpilased ja neile sobivaid võtteid/metoodikaid, õpikeskkond;

- väikeklass ja IÕK rakendamise seadusandlus, õpetamise eripära ja korraldus;

- IÕK ja õpetaja töökava koostamise alused.

- metoodikad, teraapiad ja tugisüsteemid HEV õpilase toetamiseks;

 

Projekti toetab Riigi Tugiteenuste Keskus summas 4369 eurot.

Kiviõli Vene Kooli õpiüritus „HEV õpilase märkamine ja toetamine põhikoolis“

 

Õpiürituse läbiviimise aeg: 01.04.2021 - 31.03.2022

Õpiürituse sihtgrupiks on vähemalt 20 Kiviõli Vene Kooli õpetajat/töötajat.

Õpiüritus jaotatakse kolmele õpipäevale. Õpipäeva pikkuseks on 6 akadeemilist tundi.

 Õpipäevade raames läbitakse järgmised teemad:

  1. HEV õpilane põhikoolis, haridusliku erivajaduse liigitus ning õpilase õppimise toetamise põhialused;
  2. Psüühikahäirega õpilased põhikoolis (ATH ja ASH) ja nende õppimise toetamine;
  3. HEV õpilane väikelassis ja IÕK;

 

Lisaks kolmele õpipäevale toimub õppekäik haridusasutustesse, mis on kohandatud haridusliku erivajadusega õpilase toetamisele.  

Õppekäigu eesmärgiks on kogemuste vahetus HEV õpilase äratundmise ja toetamise võtete temaatikal. Hetkel on ühe haridusasutusena plaanis külastada Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, kus on korraldatud haridusliku erivajadusega õpilase mitmekülgne toetamine. 

 

Õpiürituses osalemise tulemusena projektis osalevad Kiviõli Vene Kooli õpetajad/töötajad värskendavad oma teadmisi järgmistel teemadel:

- HEV õpilase märkamine/äratundmine koolis;

- HEV õpilaste jaotus ja kooli toetusmeetmed;

- seadusandlus tööks HEV õpilase ja lapsevanematega;

- metoodikat ja võtted efektiivsemaks tööks HEV õpilasega;

- õpetaja lähenemine HEV õpilasele tõhusamaks koostöö korraldamiseks;

- psüühikahäirega õpilased ja neile sobivaid võtteid/metoodikaid, õpikeskkond;

- väikeklass ja IÕK rakendamise seadusandlus, õpetamise eripära ja korraldus;

- IÕK ja õpetaja töökava koostamise alused.

- metoodikad, teraapiad ja tugisüsteemid HEV õpilase toetamiseks;

 

Projekti toetab Riigi Tugiteenuste Keskus summas 4369 eurot.