Новости

Tööpakkumine 20. марта Rashid.Suyumkulov


Ootame keelekümblusklassi või klassiõpetajat kelle igapäevatööks on ajutiselt puuduva õpetaja tundide asendamine I kooliastmes (töökeel eesti keel)

Kiviõli Vene Kool

Lisa info: info@edu.kvg.ee

56934089, 3357709

Ootame keelekümblusklassi või klassiõpetajat kelle igapäevatööks on ajutiselt puuduva õpetaja tundide asendamine I kooliastmes (töökeel eesti keel)

Kiviõli Vene Kool

Lisa info: info@edu.kvg.ee

56934089, 3357709