О нашей школе

Предложения работы


Kiviõli Vene Kool   ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda

 • Klassiõpetajat  1.-6. klassid (õppekeel eesti keel) – 1,0 ametikohta,

Nõutav:

 • eesti keele valdamine vähemalt tasemele C1,
 • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

 • Käsitöö – ja kodunduse ning kunstiõpetajat  - 1,0 ametikohta

Nõutav:

 • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
 • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

Avaldus, CV palume saata hiljemalt  21. maiks 2021 aadressil info@kvg.ee.

Lisainfo:  56934089 või info@kvg.ee

 

Kiviõli Vene Kool   ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda

 • Klassiõpetajat  1.-6. klassid (õppekeel eesti keel) – 1,0 ametikohta,

Nõutav:

 • eesti keele valdamine vähemalt tasemele C1,
 • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

 • Käsitöö – ja kodunduse ning kunstiõpetajat  - 1,0 ametikohta

Nõutav:

 • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
 • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

Avaldus, CV palume saata hiljemalt  21. maiks 2021 aadressil info@kvg.ee.

Lisainfo:  56934089 või info@kvg.ee